سبد خرید

فضای میزبانی لینوکس SSD

 • بسته شرکتی

  490,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 500MB فضای هاست
  • 10GB پهنای باند
  • 20 اکانت ایمیل
  • 10 پایگاه داده
  • 20 اکانت ftp
 • بسته حرفه‌ای

  620,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 1000MB فضای هاست
  • 100GB پهنای باند
  • 100 اکانت ایمیل
  • 20 پایگاه داده
  • 50 اکانت ftp
 • بسته فروشگاهی

  730,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 2000MB فضای هاست
  • 200GB پهنای باند
  • 200 اکانت ایمیل
  • 30 پایگاه داده
  • 100 اکانت ftp
 • بسته فروشگاهی ویژه

  720,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • 3000MB فضای هاست
  • 200GB پهنای باند
  • 200 اکانت ایمیل
  • 30 پایگاه داده
  • 100 اکانت ftp
 • بسته فوق حرفه‌ای

  1,250,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 5000MB فضای هاست
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود پایگاه داده
  • نامحدود اکانت ftp