فضای میزبانی لینوکس SSD

 • بسته مبتدی

  220,000 تومان/سالیانه
  سفارش دهید
  • 100MB فضای هاست
  • 3GB پهنای باند
  • 5 اکانت ایمیل
  • 3 پایگاه داده
  • 2 اکانت ftp
 • بسته شخصی

  350,000 تومان/سالیانه
  سفارش دهید
  • 250MB فضای هاست
  • 5GB پهنای باند
  • 10 اکانت ایمیل
  • 5 پایگاه داده
  • 5 اکانت ftp
 • بسته شرکتی

  490,000 تومان/سالیانه
  سفارش دهید
  • 500MB فضای هاست
  • 10GB پهنای باند
  • 20 اکانت ایمیل
  • 10 پایگاه داده
  • 20 اکانت ftp
 • بسته حرفه‌ای

  480,000 تومان/سالیانه
  سفارش دهید
  • 1000MB فضای هاست
  • 100GB پهنای باند
  • 100 اکانت ایمیل
  • 20 پایگاه داده
  • 50 اکانت ftp
 • بسته فروشگاهی

  550,000 تومان/سالیانه
  سفارش دهید
  • 2000MB فضای هاست
  • 200GB پهنای باند
  • 200 اکانت ایمیل
  • 30 پایگاه داده
  • 100 اکانت ftp
 • بسته فروشگاهی ویژه

  650,000 تومان/سالیانه
  سفارش دهید
  • 3000MB فضای هاست
  • 200GB پهنای باند
  • 200 اکانت ایمیل
  • 30 پایگاه داده
  • 100 اکانت ftp
 • بسته فوق حرفه‌ای

  765,000 تومان/سالیانه
  سفارش دهید
  • 5000MB فضای هاست
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود پایگاه داده
  • نامحدود اکانت ftp